Hjälp Dig Själv eller Någon Annan Som Lider av Problem med Spelberoende

Vadslagning i en eller annan form avnjuts dagligen av var femte svensk, enligt Folkhälsomyndigheten. Med andra ord så satsar mer än 2 miljoner i Sverige dagligen på spel i en eller annan form och representerar således 20% av den totala befolkningsmängden.

För de flesta spelare i Sverige så upplevs spelande som en form av hobby och avkoppling men en mindre minoritet av spelare har en benägenhet att förr eller senare utveckla olika grader av spelberoende. Det är för just dessa som denna artikel från Gambling ORB utformats.

Den online baserade utvecklingen av spelande innebär att du som spelare kan idag avnjuta dina favoritspel oavsett var du råkar befinna dig, så länge som du har tillgång till en adekvat uppkoppling vill säga. Om du eller någon annan upplever problem med sitt spelande så är det viktigt att ta sig an problematiken per omgående.

I denna detaljerade och omfattande GamblingORB guide så kommer vi att dyka in i gällande de olika varningssignalerna som du bör se upp med inklusive de alternativ som finns tillgängliga för att hantera problematiken i fråga.

Vad Gör Spelberoende med Dig, Din Familj, Dina Vänner och Den Sociala Umgänget

GamblingORB om spelberoendeSverige är idag en av de länder vilka kämpar med enorma problem gällande spelberoende sett till befolkningsmängd. Den totala förlusten per capita beräknas upp till 10 000 kr varav summan för de som för närvarande kämpar med spelberoende uppgår till hisnande 100 000 kr!

Konsekvenserna med spelberoende inkluderar även förluster av både tillgångar och monetära medel. Beroendet kan indirekt bidra till att man säljer tillgångar i form av bilar och bostad samtidigt som det hela kan under en tämligen kort tid ackumulera i extremt höga skuldnivåer.

Individer som håller på och utvecklar eller redan utvecklat en form av spelberoende tenderar även att låna pengar från kriminella personer, men det är heller ej ovanligt att man stjäl pengar och andra värdesaker från familj, vänner och arbetsplatsen.

Det hela mynnar ut i en vardag fylld med lögner, fiktiva föreställningar och en illusion om att man kan dölja sina problem för omgivningen. Denna typ av beteende leder ofta till att man förstör relationen till alla som står runt omkring en för en lång framtid framöver.

GamblingORB om online casino missbrukSpelberoende klassas idag av Folkhälsomyndigheten som en form av sjukdom, något som innebär att man nästan alltid behöver komma i kontakt med professionellt utbildad personal för att på så sätt kunna bli friskt från det hela.

Stressen som jakten på pengar orsakar är svår att beskriva, samtidigt som den kompromissande förlusten av pengar leder till mer skulder, ångest och andra mentala problem som ibland kan mynna ut i ödesdigra konsekvenser för den drabbade.

Det finns idag ett flertal organisationer vilka verkar på uppdrag från myndigheterna där man kan söka hjälp för sitt beroende. Vi kommer att belysa dessa senare i denna guide, men vill ändå nämna att det finns professionell och adekvat hjälp tillgänglig utan extra kostnad.

Identifiera Signaler på Spelberoende

GamblingORB om Identifiera Signaler på SpelberoendeFör en som håller på att drabbas av spelberoende men även omgivningen så är det ytterst viktiga att kunna upptäcka signaler på själva problematiken samt förstå vilka adekvata åtgärder som bör vidtas i stunden.

Rent generellt så är det enklare att identifiera problem med spelande hos utomstående än vad det är att komma underfund med sig själv att man faktiskt håller på eller redan har utvecklat ett spelberoende.

De Finansiella Signalera Som Man Bör Vara Vaksam På

GamblingORB om ekonomiska problem från spelberoendeFinansiella problem manifesterar i de flesta fall signaler på att man har problem med spelande. Om du för närvarande har insyn eller delar bankkonton med någon som du misstänker har problem med sitt spelande så kommer du oftast att kunna upptäcka en röd tråd där en massa uttag initierats utan en adekvat förklaring.

Det är heller ej ovanligt att kontanter vilka stoppats undan i sparbössor, väskor och plånböcker försvinner oförklarligt. Om en anhörig eller din partner vägrar låta dig få insyn i deras ekonomi eller om du stöter på obetalda fakturor och påminnelser, så bör du dra åt öronen eftersom det ofta kan vara signaler på spelproblem.

Med det skrivet, om du, en anhörig eller någon i din sociala umgängeskrets uppvisar en eller flera av ovannämnda symtom så bör du lyfta frågan vidare och börja leta efter professionell hjälp hos de hjälpinstanser vilka för närvarande finns tillgängliga.

Förändringar i Humöret och Beteendet

GamblingORB om Förändringar i Humöret och BeteendetVi nämnde tidigare i denna guide att de svenskar vilka upplever problem med spelberoende ofta tenderar att genomgå olika typer av humörsvängningar och förändringar i deras beteende, något som ofta kännetecknas av negativa element. Dessa kan komma att inkludera en eller flera av nedanstående punkter:

 • Drar sig undan och kommunicerar sporadiskt
 • Prestationsförmågan på jobbet minskar drastiskt
 • Tecken på oroligheter eller ångest utan konkret anledning
 • Frustrationer, hjälplöshet eller episoder av depressioner
 • Funderingar och tankar kring självmord
 • Förändringar hos basala vanor i form av föda, motion och sömn
 • Kontroll- och manipulation av omgivningen
 • En överdriven charm- eller hotfullhet mot andra

Humör- och beteendeförändringar kan vara väldigt påfrestande för nära och kära, men viktigt att nämna i sammanhanget är att dessa kan hjälpas åt genom att förmå den som lider av spelproblem att exponera sig själv för en professionellt utformad behandling mot åkomman i fråga.

Lägga Märka till Vad Individer Med Spelberoende Spenderar Sin Tid På

GamblingORB om slöseri med tid på onlinecasinonNär någon upplever problem med sitt spelande så tenderar de att ägna all sin vakna tid åt att spela. Denna tid kommer självfallet bidrar till att andra delar av individens liv blir lidande, vilket är just därför som man behöver vara uppmärksam på följande:

 • Missade familjetillställningar och dylikt utan en logisk förklar
 • Ständigt sen till möten, sammankomster etc
 • Tenderar att ofta sjukanmäla sig utan en given anledning
 • Behöver mer tid än vanligt att utföra sina dagliga sysslor

De svenskar vilka försöker dölja sina tvångsmässiga spelproblem tenderar ofta att vara ytterst pålästa eftersom de ofta behöver ge en logisk förklaring till deras beteende. Men om du ska kunna hjälpa dig själv eller någon i din närhet som upplever problem med sitt spelande, så måste du kunna se det hela från en objektiv sida samt undvika att acceptera ursäkterna, hur logiska de än må vara vid först anblicken.

Olika Sätt Som Du Kan Hjälpa Dig Själv på När Det Kommer till Spelberoende

Svenskar som kämpar med spelproblem har ett antal alternativ tillgängliga när det kommer till att återigen ta kontroll över deras liv. Initialt så bör du ta hjälp av nedanstående organisationer för att inleda behandlingsprocessen mot ett liv fri från spelberoende och allt vad det innebär:

 • Ring till 1177 för att tala med någon gällande hur du går vidare med det hela
 • Kontakta stödlinjen, oavsett om det handlar om dig eller en anhörig på 020 – 81 91 00
 • Ta kontakt med din lokala vårdcentral och förklara hur det ligger till

GamblingORB om sätt att hjälpa till med spelberoendeDu kan även öppna upp dig för någon som står dig nära och som du kan anförtro dina största hemligheter till. Det spelar ingen roll om det handlar om en nära familjemedlem, en vän eller dylikt. Det viktigaste är att du vågar öppna upp dig själv för någon och redogöra för din nuvarande situation.

Dock så måste du även vara medveten om det faktum att du även behöver ha en djurisk motivation för att faktiskt sluta spela. Enligt vetenskapliga studier så är det ytterst svårt att utan extern hjälp faktiskt komma underfund med hur du slutar spela, något som i de flesta fall resulterar i att man förvärrar problematiken i fråga.

Det är även viktigt att understryka det faktum att du bör ej ha en övertro på dig själv och intala dig att du inte har spelproblem eftersom du endast spelar online poker. Typen av spel som du är beroende av är i själva verket irrelevant i sammanhanget, oavsett om det handlar om blackjack, roulett, poker eller något annat. Tillvägagångssättet för att överkomma spelberoende är densamma oavsett typen av spelform.

Den initiala steget som du behöver inrätta är att försöka komma i kontakt med någon som faktiskt har erfarenhet av behandlingar gällande spelberoende. Organisationer så som Stödlinjen är ideella och kostnadsfria samt erbjuder stöd till alla de som drabbats av spelberoende, oavsett om det handlar om individen i fråga eller närstående. Vi på Gambling ORB kan erbjuda råd och peka dig i en rätt riktning men i sluten av dagen så är det endast du själv som kan initiera den inledande kontakten.

Sök Efter Adekvata Behandlingsformer & Terapier

GamblingORB om behandling och behandling av spelberoendeFör att hjälpa dig överkomma problem med ditt spelande så har man inrättat en register i form av Spelpaus där du som spelare kan välja att porta dig från all spelande under en viss tid. Dock så bör självuteslutande vara ditt sista val eftersom det alltid är bättre att först komma igång med adekvat behandling och terapi.

Själva behandlingen är inte så illa som det kan låta vid första anblicken. Organisationer så som Stödlinjen erbjuder dig möjligheten att delta i en KBT-Kognitivt Bettendete Terapi som tar palts genom en interaktiv online portal. Med andra ord så kan du behandla dig själv utan att behöva lämna soffan!

De som håller i dessa behandlingar är professionellt utbildade och du kommer snarast att upptäcka att dessa individer har förmågan att trycka på de rätta punkterna och attackera problemet vid rätt ände. Vidare så kommer de att kunna hjälpa dig att se det hela mer objektivt och utifrån en annan synvinkel eftersom de just utbildats samt innehar adekvat erfarenhet av att tackla liknande problem.

Precis som vi nämnt tidigare så är de svenska spelarna väldigt självständiga men genom att söka online hjälp mot sitt spelberoende så kommer du tackla problemet adekvat samtidigt som det hela fortlöper konfidentiellt och säkert utan risk för att utomstående blandar sig i det hela. Du kan även delta i det hela genom e-post.

Fördelar Nackdelar
Konsekvent och flexibel Digital- eller sms-kommunikation kan misstolkas
Ingen väntelista, inget stress och inget resande Att behöva knappa in text kan upplevas som frustrerande
Tillgängligt för alla som upplever problem med sitt spelande Ej lämpligt för ytterst akuta situationer

Komma Över Rädslan för Medicinska Behandlingar

GamblingORB om Komma Över Rädslan för Medicinska BehandlingarTanken på en medicinsk behandling är inte alltid så tilltalande för vissa svenska spelare, men det kan verkligen hjälpa din sak. Kognitiva behandlingar (KBT) kan som vi redan nämnt tidigare användas för att förstå logiken gällande spelandet i fråga.

När det kommer till andra problem vilka oftast associeras med spelproblem, så som ångest, depression och social fobi så kan mentalt fokuserade behandlingar vara ytterst viktiga för den drabbade.

Viktigt att nämna i sammanhanget är att även rådgivning hos finansiella institutioner så som banker och andra låneinstitut kan hjälpa till att frigöra dig enklare från skulden genom att förhandla fram mer adekvata villkor.

Involvera Dig Själv i Gruppterapier

GamblingORB om Involvera Dig Själv i GruppterapierGruppterapi är en annan form av behandlingsmetod som visat sig vara ytterst effektiv när det kommer till spelberoende. Om du inte vill nyttja den digitala alternativet utan föredrar att fysiskt delta i behandlingen, så kan gruppterapier vara något som lämpar sig just för din personlighet.

Gruppbaserad psykoterapi och tillhörande sessioner kan hjälpa dig att enklare diskutera dina problem genom att i samråd med en professionell och andra med likasinnade problem öppna upp dig och angripa problematiken från grunden.

Frigör Dig från Spelproblem Genom Permanent Självuteslutning

GamblingORB om Frigör Dig från Spelproblem Genom Permanent SjälvuteslutningSjälvutesluting bör vara din sista val om du för närvarande kämpar med spelproblem. Det bör endast anammas efter att du provata alla andra alternativ som diskuteras i denna guide. Du har med största sannolikhet redan noterat att alla de online casinon med svensk spellicens har en självuteslutningsfunktion tillgänligt på webbpaltsen.

Om du känner att självuteslutning är den enda alternativet som skulle hjälpa din sak så rekommenderar vi att du kontaktar kundsupporten för online casinot i fråga samt ber om vägledning för hur du faktiskt går tillväga.

Online casinot måste enligt lag hjälpa dig med det hela där du kan välja att självutesluta dig från den specifika online casinot eller ta det hela ännu längre genom att permanent utesluta dig från alla svenska online casinon.

Den Svenska Självuteslutningsregistret

GamblingORB om Den Svenska SjälvuteslutningsregistretTeamet bakom GamblingORB har redan nämnt kortfattat den svenska självuteslutningsregistret som går under namnet Spelpaus. Det hela är en statligt reglerad organisation där spelare kan temporärt eller permanent välja att utesluta sig själva från alla de online casinon vilka verkar under en svensk spellicens.

Registret inrättades i takt med att den svenska spellicensen infördes där varje online casino måste ha en adekvat process och funktion för enkel självuteslutning. Det är således ett lagligt definierat krav för att ett online casino överhuvudet ska kunna bedriva verksamhet inom Sveriges gränser.

Andra Liknande Självuteslutningsprogram

Andra länder har valt att implementera en snarliknande strategi. Storbritannien har exempelvis något som benämns för Gamestop program, något som alla spelare med bas i Storbritannien kan nyttja.

GamblingORB om Skräddarsydda Program Gällande SpelförbudDock så har alla självuteslutningsprogram en sak gememensamt, nämligen det faktum att de utesluter spelare från att registrera sig hos en eller alla de online casinon vilka lyder under landets respektive spellicens. Det ska dock skall tilläggas att regleringen inte kan hindra spelare från att spela hos de online casinon vilka saknar en svensk spellicens.

Andra Skräddarsydda Program Gällande Spelförbud

Hjälp med spelberoende finns även tillgängligt i form av specifikt utformade program, så som Gamban och Gamlock. Dessa program är ej specifikt knutna till ett land utan du kan använda de oavsett var du råkar finnas folkbokförd för närvarande. Ovannämnda program har även en spärr mot att barn med spelproblem satsar pengar hos online baserade spelplattformar.

Få Hjälp med Ditt Spelande på Ett Diskret Sätt

GamblingORB om Hjälp med Ditt Spelande på Ett Diskret SättIngen är särskilt sugen på att erkänna det faktum att de har problem med sitt spelande. Det är något som man sällan önskar dela med sig med omgivningen. Det är på grund av just detta som antalet anonyma hjälporganisationer har inrättats runt om i världen. Självfallet så är inte spelandet endast ett problem i Sverige, vilket är just därför som organisationer vilka verkar mot spelberoende återfinns i många av världens länder.

Anonyma Hjälporganisationer Runt om i Världen

Som en del av vår åtagande här på Gambling Orb så tillhandahåller vi även länkar till hjälporganisationer vilka kan hjälpa dig att komma på rätt spår när det kommer till ditt spelande.

Gamblers Anonymous

Gamblers Anonymous upprättades under 1957 och har representanter över hela världen. Den enda kravet är att man verkligen har motivationen att sluta spela. De erbjuder ett 12-stegsprogram som spelare kan nyttja för att hantera deras spelaktiviteter. Du kan beösak deras webblats genom att gå till http://www.gamblersanonymous.org/ga/.

Denna tabell innehåller adekvat information gällande andra spelberoende relaterade hjälporganisationer runt om i världen.

Land Organisationer Kontaktinformation
Argentina www.juegoresponsable 0800-333-0333,
Österrike Spielsuchthilfe (1) 544 13 57
Belgien VAD 02 423 03 33
Brasilien Jogadores Anônimos (11) 3229-1023
Kanada ProblemGambling 1-866-531-2600
Chile Psicólogos Ludopatía Chile 9 222 3860
Frankrike IFAC + 33 (0)2 40 84 76 20
Tyskland Spielen mit Verantwortung: Glücksspielsucht 0800-1 37 27 00
Italien TVNGA 800 55 88 22
Holland AGOG 0900-2177721
Norge Hjelpelinjen 800 800 40
Portugal Jogo Responsável 213 950 911
Spanien FEJAR 900 200 225
Sverige Stödlinjen 020-819 100
Schweiz Sucht Schweiz 021 321 29 11

Användbara Nummer till Hjälporganisationer för Svenska Spelare

GamblingORB om Användbara Nummer till Hjälporganisationer för Svenska SpelareDenna Gambling ORB artikel fokuserar på att tillhandahålla adekvata hjälpnummer till olika organisationer vilka återfinns i Sverige. Här nedan så listar vi de som vi anser uppfyller normen för att hjälpa dig bli av med ditt spelberoende:

 • Stödlinjen – En av pionjärerna inom sfären vilka erbjuder stöd för både de som lider av spelberoende men även stöd till de anhöriga.
 • Spelberoendes Riksförbund – Erbjuder enklare och digitalt anpassade självhjälpsmöten för de som anser sig ha problem med sitt spelande. Helt kostnadsfritt.
 • GA Anonyma Spelare – Denna organisation verkar anonymt och är en svensk förgrening av Gamblers Anonymous med bas i USA.

Följande hjälpnummer kan vara av stor nytta när du önskar initiera din självhjälpsprogram mot spelberoende:

 • Vid akuta problem, ring alltid 112 som kan koppla dig till adekvat hjälporganisation
 • För mindre akuta problem, kontakta 1177 för hur du går vidare med det hela
 • Nationella stödlinjen – Praktiskt hjälp mot spelberoende, telefonnummer 020 220 060
 • Nationella hjälplinjen –  Psykologhjälp mot spelberoende, telefonnummer 020 220 060

Hjälpa en Vän Med Spelproblem

GamblingORB om Hjälpa en Vän Med SpelproblemFörsök ej att låta din humör eller frustration ta över. Det är således av yttersta vikt att ej vara dömande eller hotfull. Gå aldrig med på att betala andras spelskulder eftersom det oftast har en motsatt verkan. En bättre tillvägagångssätt är att föreslå finansiell rådgivning.

Försök att Övertyga Någon att De Behöver Hjälp eller Behandling

Att övertyga dig själv eller någon annan om att de behöver hjälp är en av de svåraste sakerna som du kan göra. Det är dock den enda och adekvata vägen för att bli av med problemet i fråga.

Tillbaka till toppen