Villkor

Dessa användarvillkor uppdaterades senast den 16 juni 2021.

INTRODUKTION

I de följande användarvillkoren (“villkoren”) betyder “vi”, “oss” och/eller “våra” ägarna till denna webbplats gamblingorb-se.com (“webbplatsen”), dess dotterbolag, divisioner och eventuella anslutna enheter (om sådana finns).

Dessa villkor tillsammans med vår sekretesspolicy beskriver hela avtalet om din användning av denna webbplats (“avtalet”).

Vi kan ändra användarvillkoren då och då, när som helst utan föregående meddelande till dig, genom att lägga upp sådana ändringar på webbplatserna. Ändringar i användarvillkoren träder i kraft när de läggs ut; din fortsatta användning av webbplatsen och/eller de tjänster som görs tillgängliga på eller via webbplatsen efter att några ändringar i användarvillkoren har publicerats kommer att betraktas som ett godkännande av dessa ändringar. GENOM ATT ANVÄNDA WEBBPLATSERNA GODKÄNNER DU OCH GODKÄNNER DENNA ANVÄNDNINGSVILLKOR SOM GÄLLER DIN ANVÄNDNING AV WEBBPLATSEN, OCH DU TILLKÄNNER ATT DU HAR RÄTT, MYNDIGHET OCH KAPACITET FÖR ATT GÅ IN I DETTA AVTAL PÅ DIG SJÄLV. Om du inte godkänner dessa användarvillkor får du inte komma åt eller på annat sätt använda webbplatsen.

Du förklarar att du har uppnått myndighetsåldern och att du har rätt att fatta beslut om användning av spel och spelsajter som kan visa reklamformer.

LAGLIG ÅLDER

Webbplatsen är inte riktad mot, inte heller avsedd att användas av någon under 18 år. Genom att använda webbplatserna intygar och garanterar du att du är minst 18 år. Om du är under 18 år får du inte under några omständigheter eller av någon anledning använda webbplatsen.

 

SERVICE OCH MATERIAL

Informationen och materialet som tillhandahålls via webbplatsen, inklusive men inte begränsat till data, text, grafik, bilder, ljud- och videoklipp, logotyper, märken, programvara och/eller länkar (tillsammans “materialet”), är avsedda att informera dig om onlinekasinon och onlinekasinospel.

Webbplatsen är en leverantör av oberoende information och rekommendationer för personer som är intresserade av att spela i ett online casino. All information som presenteras på webbplatsen är endast för informationsändamål och ska under inga omständigheter betraktas som juridisk rådgivning, ekonomisk rådgivning, affärsrådgivning, spelråd, spelråd eller någon annan typ av råd. Rådgör alltid med en expert innan du fattar beslut som medför risk.

Om du väljer att spela, rekommenderar vi att du kontrollerar dina lokala lagar innan du spelar online eller offline. Det är ditt eget ansvar att förstå dina lokala spellagar och strikt följa deras parametrar. Genom att använda webbplatsen godkänner och godkänner du att webbplatsen inte ger några auktoritativa eller kvalificerade råd om lagligheten av onlinespel eller offline -spel, att den inte ger någon garanti eller garantier för att informationen är korrekt eller korrekt, att den frånsäger sig allt ansvar med din konsumtion och användning av sådan information, och att det är ditt eget ansvar att förstå de spellagar som gäller för dig i din jurisdiktion och att följa den.

Spel och spel, inklusive, utan begränsning, poker, är i sig riskabelt. Förvänta dig inte eller anta att någon av informationen på webbplatsen kan eller kommer att minska risken för förlust om du bestämmer dig för att spela poker eller spela för pengar. Genom att använda webbplatsen eller dess tjänster godkänner du och erkänner att att spela ett spel för riktiga pengar eller riktiga pengar är en riskfylld aktivitet som kan resultera i ekonomisk förlust och genom att spela kan du förlora några eller alla av de pengar du satsar som ett resultat av sådana aktiviteter. Du samtycker till att vi, liksom våra styrelseledamöter, tjänstemän, anställda, entreprenörer, anknutna företag eller agenter inte på något sätt ska vara ansvariga för eventuella förluster som du uppstår till följd av sådan verksamhet.

Observera att vi inte är en speloperatör eller leverantör av några speltjänster, och vi kontrolleras inte heller av någon. Denna webbplats accepterar eller underlättar inte hasardspelstransaktioner.

Webbplatsen innehåller länkar till externa tredje parts webbplatser. Webbplatsen påverkar inte innehållet på sådana tredjepartswebbplatser och ansvarar inte för sådant innehåll. Vi rekommenderar att du noggrant läser alla användarvillkor och sekretesspolicy för tredje parts webbplatser innan du deltar i spel.

Immateriella rättigheter

Webbplatsen och allt dess innehåll och material, inklusive all information, text, mönster, namn, logotyper, ikoner, grafik, bilder och programvara (“Innehållet”) är skyddade enligt upphovsrättslagar och immaterialrättslagar. Innehållet är vår upphovsrättsskyddade egendom eller upphovsrättsskyddat egendom till våra licensgivare eller licenstagare. Alla varumärken, servicemärken, handelsnamn och handelsdräkt ägs av oss och/eller våra licensgivare eller licensinnehavare.

Vi beviljar dig inga licenser eller rättigheter när det gäller webbplatsen och innehållet. Du har rätt att använda webbplatsen och innehållet enbart för ditt eget personliga bruk och inte av kommersiella skäl. All användning av webbplatsen, i vilken form som helst, är förbjuden. Underlåtenhet att följa villkoren för användning av innehåll bör betraktas som en kränkning av upphovsrätten.

Användarinsändning

Som användare av webbplatsen kan du skicka dina kommentarer, som kan bestå av textinnehåll och eventuellt foton, videor, bilder, ljudfiler, andra typer av innehåll och länkar till sådant innehåll om webbplatsen tillåter det (gemensamt kallat ”Användare Insändningar ”). Du är ensam ansvarig för dina egna användarinsändningar och konsekvenserna av att lägga upp eller publicera dem. I samband med användarinsändningar bekräftar, representerar och/eller garanterar du att: Användarsändningen är ditt ursprungliga verk och att du äger eller har nödvändiga licenser, rättigheter, samtycken och behörigheter för att använda användarinsändningar

Genom att skicka in användarinslagen till oss ger du oss härmed en världsomspännande, oåterkallelig, icke-exklusiv, royaltyfri, evig, underlicensierbar och överförbar licens för att använda, reproducera, distribuera, förbereda härledda visningsverk och utföra användarinsändningar i anslutning till webbplatsen och vårt företag, inklusive utan begränsning för omfördelning av delar eller alla dina användarinsändningar (och derivatverk därav) i alla medieformat och via alla mediekanaler. Du ger härmed också varje användare av webbplatsen eller annan tittare eller användare av användarinlämningen en icke-exklusiv rätt att använda, reproducera, distribuera, förbereda härledda verk av, visa och utföra sådana användarinsändningar, allt i enlighet med dessa villkor

Du samtycker till att du inte kommer att skicka in material som är upphovsrättsskyddat, skyddat av affärshemligheter eller på annat sätt underlagt tredje parts äganderätt, inklusive integritets- och publicitetsrättigheter, om du inte äger sådana rättigheter eller har tillstånd från deras rättmätiga ägare och nödvändiga samtycken från alla individer vars personligt identifierbara information finns i sådant material för att posta materialet och för att ge oss alla licensrättigheter som beviljas häri. Vidare garanterar och bekräftar du att du kommer att avslöja förekomsten av eventuella patentregistreringar eller väntande ansökningar som du har som på något sätt relaterar till din användarinlämning.

Du godkänner att inte använda vår tjänst och webbplats för att:

 1. bedriva kommersiell verksamhet;
 2. skada minderåriga på något sätt;
 3. utge sig för någon person eller enhet eller felaktigt ange eller på annat sätt förvränga din tillhörighet till en person eller enhet;
 4. ladda upp, posta, länka, överföra eller på annat sätt göra tillgängligt något användarinnehåll som du inte har rätt att göra tillgängligt enligt någon lag eller enligt avtalsförhållanden eller förtroendeförhållanden (såsom insiderinformation, äganderättslig och konfidentiell information);
 5. ladda upp, posta, länka, överföra eller på annat sätt göra tillgängligt användarinnehåll som kränker patent, varumärken, affärshemligheter, upphovsrätt eller andra äganderättigheter för någon part;
 6. ladda upp, posta, länka, överföra eller på annat sätt tillhandahålla oönskad eller obehörig reklam, marknadsföringsmaterial, skräp, skräppost, kedjebrev, pyramidesystem eller någon annan form av uppmaning;
 7. ladda upp, posta, länka, överföra eller på annat sätt göra tillgängligt material som innehåller programvaruvirus eller annan datorkod, filer eller program som är avsedda att avbryta, förstöra eller begränsa funktionaliteten hos någon datorprogramvara eller maskinvara eller telekommunikationsutrustning;
 8. avsiktligt eller oavsiktligt bryter mot tillämplig lokal, statlig, nationell eller internationell lag och alla regler som har lagkraft;
 9. stjälka eller på annat sätt trakassera en annan;
 10. samla eller lagra personuppgifter om andra användare i samband med det förbjudna beteendet och aktiviteterna som anges i dessa villkor; eller
 11. ladda upp, posta, länka, överföra eller på annat sätt göra tillgängligt användarinnehåll som;
 • är kränkande, oanständig, anstötlig, olaglig, skadlig, hotfull, kränkande, trakasserande, tortyr, ärekränkande, vulgär, förtalande, invasiv mot andras integritet, hatfull eller rasistiskt, etniskt eller på annat sätt förkastlig;
 • innehåller någon nakenhet alls eller är pornografisk eller obscent;
 • utnyttjar någon person, inklusive barn eller minderåriga; eller
 • avslöjar eller innehåller personligt identifierande information (som namn eller adress) om någon som verkar vara under 18 år.

Du erkänner att vi kanske eller inte skärmar användarinlämning, men att vi och våra designees ska ha rätt (men inte skyldigheten) efter eget gottfinnande att screena, vägra, ta bort eller redigera användarinsändningar som är tillgängliga via webbplatsen. . Vi förbehåller oss rätten att, efter eget gottfinnande, avgöra om användarinlämning bryter mot dessa villkor. Utan att begränsa det föregående, har vi och våra designees rätt att ta bort alla användarinlämningar som bryter mot dessa villkor eller som vi anser är anstötliga på annat sätt.

Dina skyldigheter

Du måste se till att följa gällande lagar i ditt område innan du använder tjänsterna från en tredje parts webbplats som är länkad till webbplatsen, inklusive att ha nått laglig ålder för spel i din jurisdiktion.

Du måste endast använda webbplatsen och innehållet för dina personliga ändamål och inte bryta mot bestämmelserna i avsnittet om immateriella rättigheter.

SKADEERSÄTTNING

Du frihåller oss härmed och förbinder dig att hålla oss skadeslösa mot förluster, skador, kostnader, skulder och kostnader (inklusive utan begränsning advokatkostnader och alla belopp som betalats av oss till en tredje part för att lösa eventuella tvister eller krav eller på råd från vår juridiska rådgivare) som har åsamkats eller lidit av oss på grund av brott mot dig av någon bestämmelse i dessa villkor, eller som uppstår på grund av att du har brutit mot någon bestämmelse i dessa villkor.

UTOMSTÅENDE

Vi kan komma att skapa partnerskap med tredje parter som gör att du kan få åtkomst till sådana tredje parts webbplatser direkt från vår webbplats. Dessa länkar tillhandahålls endast för din information. Vi kontrollerar inte innehållet i någon tredje parts resurser eller webbplatser, och tar inget ansvar eller ansvar för dem inklusive eventuella skador eller förluster som kan uppstå från ditt utnyttjande av dem. Att inkludera någon länk innebär inte att vi godkänner webbplatsen. Användning av en sådan länkad webbplats sker på egen risk. Vi rekommenderar att du gör din egen forskning och due diligence i förhållande till sådana tredje parter, deras produkter och tjänster.

FRISKRIVNINGAR

WEBBPLATSEN OCH DESS MATERIAL FÖRESKRIVS “SOM DEN ÄR” OCH UTAN GARANTIER AV NÅGON SÅ HÄR, UTTRYKKLIGT ELLER UNDERFÖRSTÅTT. SÅ LÅNGT TILLÅTNA ENLIGT GÄLLANDE LAG, WE säger sig alla garantier, UTTRYCKLIG ELLER UNDERFÖRSTÅDD, INKLUSIVE, UTAN BEGRÄNSNING, GARANTIER AV TITEL, ICKE-INTRÅNG, KORREKTHET, SÄLJBARHET OCH LÄMPLIGHET FÖR ETT SÄRSKILT ÄNDAMÅL OCH GARANTIER som kan uppstå FRÅN HANDELSKURS, KURS FÖR PRESTANDA ELLER HANDELSANVÄNDNING. VI GARANTERAR INTE ATT DIN ANVÄNDNING AV WEBBPLATSEN ELLER MATERIALEN KOMMER ATT VARA AVBRUTAD, FELFRI ELLER SÄKER, ATT DEFEKTER KOMMER ATT KORRIGERAS, ELLER ATT WEBBPLATSEN (ELLER NÅGRA DELAR INKLUDERADE MATERIALEN), SERVEREN (S) PÅ WEBBPLATSEN HOSTAS ELLER PROGRAMVARAN ÄR FRI FRÅN VIRUS ELLER ANDRA SKADLIGA KOMPONENTER. DU ERKÄNNER ATT DU ÄR ANSVARIG FÖR ATT HÅLLA OCH UNDERHÅLLA ALL DATORHARDWARE OCH ÖVRIGA UTRUSTNINGAR SOM BEHÖVER TILLGÅNG OCH ANVÄNDNING AV WEBBPLATSEN OCH ALLA AVGIFTER SOM HÄR HÄR. DU ANTAR ALLT ANSVAR OCH RISK FÖR DIN ANVÄNDNING AV WEBBPLATSEN OCH DITT FÖRTROENDE. INGET YTTRANDE, RÅD ELLER UTTALANDE AV OSS OCH VAD GJORT PÅ WEBBPLATSEN, I MATERIALET ELLER ANNAN, SKA SKAPA NÅGON GARANTI. DIN ANVÄNDNING AV WEBBPLATSEN OCH NÅGOT MATERIAL OCH TJÄNSTER TILLVERKADE GENOM PLATSEN ÄR HELT PÅ DIN EGEN RISK. Detta avsnitt gäller oavsett om tjänsterna som tillhandahålls på webbplatsen är för betalning eller inte. Tillämplig lag kanske inte tillåter uteslutning av vissa garantier, så i den mån kan vissa undantag som anges här inte gälla.

ANSVARSBEGRÄNSNING

VI ÄR INTE ANSVARIGA ELLER ANSVARLIGA FÖR NÅGON INDIREKT, OCENTLIG, FÖLJANDE, SPECIAL, EXEMPLARI, PUNITIV ELLER ANDRA SKADOR (INKLUSIVE, UTAN BEGRÄNSNING, SKADOR FÖR FÖRETAGSFÖRSLAG, DATAFÖRSLAG, ELLER FÖRLORADE RESULTAT, KNAPP, TÄNDIGA RESULTAT, ELLER TAPNA RESULTAT) ANSVAR ELLER ANNAN teori som uppstår ur eller relaterar på något sätt till WEBBPLATSEN och/eller MATERIAL som finns på webbplatsen, materialet, någon länkad webbplats eller någon produkt eller tjänst som köpts genom tredje part som visas på webbplatsen. DIN ENDA ÅTGÄRD FÖR MISSATISFEKTION MED WEBBPLATSEN, MATERIAL ELLER LINKAD WEBBPLATS ÄR ATT SLUTA ANVÄNDA WEBBPLATSEN, MATERIAL ELLER LINKADE WEBBPLATSER SOM GÄLLER.

FÖR ATT VISSA STATER ELLER JURISDIKTIONER TILLÅTER INTE UTESLUTNING ELLER BEGRÄNSNING AV ANSVAR FÖR FÖLJANDE ELLER SKADOR FÖRFARANDE, KAN OVANSTÄMMANDE BEGRÄNSNING INTE GÄLLA DIG.

FÖRETAGET ÄR INTE ANSVARLIGT FÖR INNEHÅLLET I NÅGOT TREDJEPARTSINNEHÅLL PÅ WEBBPLATSEN ELLER TREDJEPARTS WEBBSIDA TILLGÅNG FRÅN DENNA WEBBPLATS, GÖR INTE FÖRETAGET GARANTI FÖR FÖRSÄLJNING AV NÅGON INFORMATION INNEHÅLLAD I TREDJEPARTS PARTY PARTY PARTY PARTY PARTY PARTY PARTI .

Det totala sammanlagda ansvaret och ersättningen i samband med användningen av webbplatsen, antingen delvis eller helt, eller dess material, är i monetära termer begränsade till ett belopp som inte överstiger tio dollar (USD 10,00).

GÄLLANDE LAG: TIDSbegränsning på krav

Skiljedom. VARJE Tvist, MOTSTÄLLNING ELLER ANSVAR FÖLJANDE UTOM ELLER HÄRIGENOM DETTA AVTAL, ELLER ÖVERTRÄDELSEN ELLER OGILTIGHETEN DÄRFÖR, SKA LÄGGAS AV SKÄLLNING ÖVERENSSTämMANDE MED ELECTRONIC TRANSACTION ARBITRATION KAN ÄNDRAS AV RESTEN AV DETTA Klausul. UTNÄMNINGSMYNDIGHETEN SKALL VARA HONG KONG INTERNATIONAL ARBITRATION CENTER. ARBITRATIONSPLATSEN FÅR I HONG KONG I HONG KONG INTERNATIONAL ARBITRATION CENTER (HKIAC). Tvistet kommer att hållas innan en panel med tre (3) ARBITRATORS. DU OCH VI GÖR HÄR UTTRYCKLIGT FRAMTAGANDE FÖRFÖRSÄLJNING MED JURY. UPPTÄCKNING OCH RÄTTIGHETER FÖR ATT APPELERA I SKÄMMEN ÄR GENERELLT MER BEGRÄNSADE ENLIGT I EN RÄTTSAKT, OCH ANDRA RÄTTIGHETER SOM DU OCH VI SKA HA I RÄTTEN KAN INTE GÅ TILLGÄNGLIGA I SKÄMNING. Varken du eller vi kommer att delta i en klassåtgärd eller klassövergripande skiljedom för alla krav som omfattas av detta avtal om skiljedom. DU GIVER DIN RÄTT ATT DELTA SOM KLASSREPRESENTANT ELLER KLASSMEDELSKAP PÅ ALLA KLASSKRAV DU KAN HA MOT OSS INKLUSERAT ALL RÄTT TILL KLASSBESKRIVNING ELLER NÅGON KONSOLIDERING AV INDIVIDELLA SKRIVNINGAR. VARJE BESTÄMMELSE AV GÄLLANDE LAG OCH MOTSTÅND HAR SKRIVAREN INTE MYNDIGHET TILL ATT TILLDELA SKADOR, RÄTTSLAG ELLER UTDELNINGAR SOM KONFLIKTERAR MED DETTA AVTAL.

Lagval. Detta avtal och alla anspråk eller talan (i kontrakt, skadestånd eller stadgar) som kan grundas på, härrör från eller relaterar till detta avtal, eller förhandlingar, genomförande eller fullgörande av detta avtal (inklusive alla krav eller orsaker av åtgärder som grundas på, som härrör från eller är relaterade till någon representation eller garanti som gjorts i eller i samband med detta avtal eller som en förmåga att ingå detta avtal), ska styras av och verkställas i enlighet med de interna lagarna i Caymanöarna, inklusive dess begränsningar. Du erkänner, förstår och accepterar att FN: s konvention om avtal för internationell försäljning av varor inte är tillämplig på dessa villkor.

DIVERSE

Dessa villkor innehåller hela avtalet mellan dig och oss angående användningen av tjänsterna. Om någon bestämmelse i dessa villkor anses vara ogiltig, olaglig eller inte verkställbar i något avseende, ska den bestämmelsen begränsas eller elimineras i den minsta omfattning som är nödvändig, så att dessa villkor annars förblir i full kraft och verkställbar och verkställbar. Vår underlåtenhet att tillämpa någon del av dessa villkor ska inte utgöra ett avstående från vår rätt att senare tillämpa det eller någon annan del av dessa villkor. För att varje avstående från att följa dessa villkor är bindande måste vi förse dig med ett skriftligt meddelande om sådant undantag. Du och vi är oberoende entreprenörer, och inget agentur-, partnerskap- eller joint venture -förhållande är avsett eller skapat av dessa villkor. Avsnitts- och styckerubrikerna i dessa villkor är endast av bekvämlighetsskäl och påverkar inte tolkningen av dessa villkor. Du samtycker till att, om inget annat uttryckligen anges i dessa villkor, det inte ska finnas några tredjepartsmottagare. Vi kan överlåta, överföra eller delegera någon av våra rättigheter och skyldigheter enligt detta utan samtycke.

Hur man kontaktar oss

Om du har några frågor, kommentarer och förfrågningar angående dessa villkor, vänligen kontakta oss på [email protected] (huvudavdelning).

Tillbaka till toppen